การลงทุนแบบ DCA คืออะไร ?

Dollar Cost Average คือ อีกหนึ่งการลงทุนที่สร้างกำไรให้งอกงาม ซึ่งใช้กันมานานแล้ว เพียงแต่คุณผู้อ่านหลายๆ คนอาจไม่รู้ตัวเท่านั้น เช่น ถ้าคุณทำงานเป็นพนักงานบริษัท คุณน่าจะคุ้นเคยกับการหักเงินเดือน เพื่อเข้าไปสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หากแต่นอกจากวิธีนี้แล้ว คุณก็สามารถนำมาใช้ในการลงทุนด้วยตัวเองได้เช่นกัน

มาเรียนรู้จากการลงทุนแบบ DCA กันเถอะ

โดยวิธีการลงทุนแบบ DCA พร้อมเข้ามาตอบโจทย์การลงทุนของคุณได้อย่างง่ายๆ คือ การลงทุนด้วยการยึดมั่นหลักการความมีวินัย ด้วยการเริ่มต้นกำหนดจำนวนเงิน ที่คุณจะลงทุน สำหรับวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับพนักงานบริษัท ก็คือ การกำหนดเงินลงทุนในช่วงวันเงินเดือนออก เพื่อตัดยอดนำไปลงทุนทันที หรือจะซื้อแบบรายปีเหมือนกับการซื้อ LTF ก็ได้ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี โดยสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญมาก ก็คือ…

  • แนะนำให้ลงทุนในทรัพย์สิน แบบมีการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยถ้าคุณจะลงทุนในหุ้น แนะนำให้ลงทุนในหุ้นที่มีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ พยายามหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นอันเป็นวนเวียน หรือหุ้นประเภทรอผลประกอบการ เพราะถ้าคุณลงทุนในกองทุนรวมหุ้น อันนอกไปจากนโยบายการลงทุน ซึ่งคุณมีความเห็นว่าเหมาะกับคุณ แนะนำให้เลือกกองทุนซึ่งมีผลการดำเนินงาน อันดีงาม เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจุดนี้ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของคุณ ในการพิจารณาด้วยตัวเอง อาจดูจากผลงานเก่าๆ ประกอบการตัดสินใจก็ได้ เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด
  • ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ แบบไม่ต้องสนใจอารมณ์ของตลาด นี่จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน ทั้งที่มั่นใจว่าเลือกทรัพย์สินอย่างดีมากๆ แล้ว ก็คือ เรื่องความเป็นไปอารมณ์ของตลาด โดยการลงทุนแบบ DCA มีข้อดี คือ ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณได้ โดยถ้าคุณลงทุนแบบนำเงินทั้งหมดทุ่มตูมเดียว ถ้าได้กำไรแน่นอนว่าก็กำไรเยอะ แต่ถ้าขาดทุนก็อย่าลืมว่าต้องขาดทุนเยอะเช่นเดียวกัน หรืออาจทำให้คุณหมดตัวเลยก็ได้! แต่ถ้าคุณลงทุนแบบ DCA คุณจะสามารถตัดอารมณ์ของตลาดไปได้เลย ผลดีที่ตามมาก็ คือ คุณจะมีความสุขในทุกการลงทุนไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงก็ตาม
  • เมื่อคุณเลือกทรัพย์สินดีๆ ในช่วงตลาดไม่ดีคุณก็จะได้ซื้อหน่วยลงทุนในราคาที่ถูกขึ้น! หากแต่ในทางกลับกัน ถ้าทรัพย์สินที่คุณลงทุนราคาสูงขึ้น การลงทุนแบบ DCA ก็จะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อหุ้นแพงให้คุณได้ และถ้าทรัพย์สินเจริญเติบโตระยะยาว คุณก็จะสร้างเงินได้สำเร็จตามเป้าหมาย