money การขอเรียกรับเงินทดแทนในแต่ละบริษัทนั้นก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกซึ่งในนั้นก็จะมีข้อมูลที่บริษัทต้องการทั้งหมดรวมอยู่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือข้อมูลการรักษาต่างๆที่อยู่ในประวัติการรักษาทั้งหมดของแต่ละการรักษาของรอบนั้นๆ โดยส่วนใหญ่แบบฟอร์มนั้นก็สามารถหาดาวโหลดได้จากบริษัทประกันของบริษัทนั้นที่เราทำไว้บางที่อาจจะต้องการใบรับรองทางการแพทย์ด้วย แต่บางโรงพยาบาลเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีเพราะจะมีช่องพิเศษสำหรับการยื่นประกันโดยเฉพาะเพื่อตรวจสิทธิ์ในการเข้ารักษาพยาบาลก่อนการทำการักษาแล้วโรงพยาบาลนั้นก็จะทำใบเบิกประกันให้กับเราเลย โดยเรามีหน้าที่แค่เซ็นเอกสารก่อนออกโรงพยาบาลเท่านั้นเอง

การมีประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุในลักษณะนี้นั้นสมัยนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง อย่างแรกที่น่าจะเห็นๆกันเลยก็คือเมื่อเข้าไปถึงนั้นถ้าเรามีบัตรประกันเราจะไม่ต้องพกเงินสดเข้าไปเลยเพราะบางที่เมื่อเราต้องการเข้าไปทำการรักษานั้นค่ารักษาค่อนข้างสูงจึงจำเป็นต้องทำให้ต้องพกเงินสดจำนวนมากไปด้วย หรือในอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเราประสบเหตุที่เราไม่สามารถให้คำตอบอะไรกับเจ้าหน้าที่ได้แต่มีบัตรประกันติดตัวไว้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาทำให้เราได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วขึ้น เพราะทางโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ต้องกังวนเกี่ยวกับค่ารักษาที่เกิดขึ้นว่าจะไม่ศูนย์เปล่าไป เนื่องจากบางโรงพยาบาล ย้ำนะครับบางโรงพยาบาลที่เป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าข้อดีของการมีประกันเพิ่มขึ้นก็เป็นส่วนดีเช่นกันถ้ามีกำลังในการใช้จ่ายหรือไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้ายังไงแล้วก็ลองไปหาติดตัวไว้ซักหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรสำหรับบางท่านที่ใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ลองเอาเงินส่วนนั้นไปทำไว้ก็น่าจะดี