familyประกันชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมากโดยแต่ละกรมธรรม์ก็มีข้อดีต่างกันไปที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็น ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ที่เป็น 3อันดับแรกที่เป็นพวกนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเจ็บป่วยได้ง่ายตั้งหน้าตั้งตาทำกันแต่งานไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเองกันซักเท่าไหร่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายวันจนบางทีเป็นเรื่องใกล้ตัวเราไปแล้วก็ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือปัญหาด้านสุขภาพนั้นเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่หรือไม่ให้เกิดขึ้นกับเราเลย เป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้จึงน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจึงเริ่มทำกันเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากทำให้มูลค่าทางธุรกิจด้านนี้สูงมากเลยทีเดียวโดยจะยกตัวอย่างประกันแต่ละชนิดดังนี้

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จะเป็นการลักษณะของการนำเงินไปฝากโดยจะไม่มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ต้องนอนพักรักษาตัว มีรูปแบบการฝากเป็น ตามระยะเวลาที่ต้องการ ตลอดชีวิต หรือระยะยาว บางท่านมองว่าการทำประกันแบบนี้เป็นการเก็บเงินก้อนที่เร็วพอสมควรเพราะเมื่อครบกำหนดจะได้เงินคืนโดยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นจะได้เยอะกว่านำไปฝากไว้กับธนาคารเมื่อระยะเวลาที่เท่ากัน

ประกันอุบัติเหตุแบบนี้จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยวงเงินค่ารักษาจะได้สูงพอสมควรเพราะคุ้มครอบเฉพาะอย่างประกันนี้จะไม่ได้เงินคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

ประกันสุขภาพด้านนี้จะเน้นการรักษาแบบเจ็บป่วยเช่นไข้หวัด โรคกระเพาะ หรืออื่นที่ไม่ได้เกิดจากการเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุต่างๆ บางบริษัทประกันนั้นมีข้อดีที่ว่าเมื่อนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วจะได้เงินชดเชยกรณีที่เราไม่สามารถไปทำงานได้ตามปกตินี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มีให้เห็น แต่ทั้งแบบประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อครบกำหนดสัญญานั้นจะไม่ได้รับเงินคืน ส่วนสัญญาก็มีเป็นแบบ 1,3และ 5 ปี

แบบไหนที่เหมาะสมกับเราก็ลองเลือกดูได้ตามตัวแทนหรือบริษัทประกันรวมถึงตามธนาคารทั่วไปก็มีเช่นกัน