security

การจะเล่าถึงว่าที่มาของคำว่าประกันนั้นมาจากไหนและมีที่มาที่ไปอย่างไร คำว่าประกันนั้นคือการรับประกันหรือความรับผิดชอบของบุคคลหรือบริษัทนั้นๆ

ประกันเกิดที่ประเทศจีนโดยคนจีนสมัยนั้นได้รุ่งเรืองจาการค้าขายสินค้า และได้มีการส่งสินค้ากันมากขึ้นและบ่อยขึ้นแต่ในความรุ่งเรื่องที่ว่ามานั้นก็มาพร้อมกับความเสียง ซึ่งการส่งสินค้าที่ว่านี้จะผ่านแม่น้ำที่มีความเชี่ยว และทางคดเคี้ยวจึงทำให้การส่งสินค้านั้นอยากลำบากและอันตรายต่อความสูญเสียเป็นอย่างมาก และบ่อยครั้งที่มีเรือส่งสินค้าบางลำต้องอับปางลง ซึ่งก็มีผลทำให้สินค้าที่อยู่ในตู้สินค้าจมลงไปในน้ำทำให้เกิดความเสียหายละทำให้พ่อค้าบางรายถึงกับเจ๊งกับการส่งสินค้าในรอบนั้นๆ ต่อมาได้มีพ่อค้าอยู่หนึ่งคนได้ริเริ่มความคิดและได้หารือกับกลุ่มพ่อค้าด้วยกัน โดนการกระจายความเสี่ยงภัยนั้นออกไป โดยนำสินค้าของตนและของผู้อื่นไปกระจ่ายไปที่เรือหลายๆลำโดยแต่ละลำจะมีสิ้นค้าของตนเองอยู่ลำละตู้เพื่อให้ความเสี่ยงต่อความเสียหายลดน้อยลง เช่นถ้ามีเรือลำใดลำหนึ่งอับปางลงอย่างน้อยก็ยังมีสินค้าของตนเองอยู่กับเรือลำอื่นๆอีกโดยความเสียงหายก็จะเบากว่าการบรรทุกในเรือลำเดียว จากนั้นก็ได้มีการประกันสิ้นค้าเกิดขึ้นที่ท่าเรือนี้นั้นเอง และก็ได้มีการทำประกันภัยทางทะเลกับประเทศอื่นๆจนถึงปัจจุบัน

ประกันภัยไม่ได้มีแต่ประเทศจีนเท่านั้น ประเทศอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งของจุดกำเนิดของการทำประกันเหมือนกัน

เนื่องจาก การเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเมืองผู้ดีที่นครลอนดอนนั้นเองเหตุครั้งนี้เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ของปีก็ว่าได้ทำให้เกิดความสูญเสียโดยประเมินค่าไม่ได้และทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มี ดร.นิโคลาส บาร์บอน เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทประกันภัยขึ้น โดยครอบคลุมกับอุบัติเหตุและอัคคีภัยมาจนถึงปัจจุบัน